arrow box1 boy1 boy2 boy3 digital-screen filter1 filter2 filter3 girl1 girl2 monitor main-image.png

KURUMSAL EĞİTİMLER & WORKSHOPLAR

 • ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  Verimlilik ve başarıyı arttırabilmek için, uygun planlamalar yapabilmek ve öncelikleri doğru bir şekilde belirleyebilmek çok önemlidir. Programımız bu süreci etkili bir şekilde yapılandırabilmenin yollarını ortaya koymaktadır.
  Programın Faydaları
  Doğru koordinasyon ile verimliliği ve performansı arttırmak.
  Etkili ve sonuca ulaştıran bir planlama yapabilmek için önemli ipuçlarını öğrenmek.
  Zaman yönetimi sürecinde ortaya çıkabilecek zorlukları belirleyerek, bunları azaltma yöntemlerini geliştirmek.

 • INNER GAME İLE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  Günümüz koşullarında, pek çok insanın yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olan stres, ne yazık ki her zaman daha fazla strese sebep olmaktadır. Timothy Gallwey’in geliştirdiği “Inner Game” yani içsel oyunlar içinizdeki şüphe ve korkularla başa çıkmanızı sağlayarak, stresin etki alanından çıkmanızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Koçlukta kullanılan iç ses çalışmalarına odaklanılan ve stresi yönetmek için ihtiyaç duyulan araçların ayrıntılı olarak incelendiği bu eğitim, bugüne kadar yapılan tüm stres yönetimi eğitimlerinden farklı olarak hayatınızda iz bırakacak ve gerek özel, gerekse iş yaşamınızda stres seviyenizi ayarlayabilmenizi sağlayacaktır.
  Programın Faydaları
  İş yaşamında ve özel hayatta stresi kontrol altına alarak, yönetebilmek.
  Gerginliklerin yaşanmadığı daha pozitif bir çalışma ortamı.
  Stresle mücadele edebilen çalışanların işlerine daha kolay odaklanabilmeleri sonucunda, performans ve başarı oranlarının artış göstermesi.
  Kurum içinde yaşanan uyumsuzlukların azalması.

 • ENNEGRAM İLE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

  Programımız, yoğun iş temposunda ve rekabetçi çalışma ortamında, farklı mizaç yapılarına göre, ihtiyaç duyulan temel iletişim becerileri üzerine odaklanmaktadır. Her çalışana göre farklılık gösteren iletişim potansiyellerinin, mizaçların türlerine göre netleştirilerek, daha sağlıklı ve etkili bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.
  Programın Faydaları
  Tüm çalışanların kendilerini ifade etme ve birbirlerini anlama düzeylerinin gelişmesi.
  Kurum genelinde iletişim kurma yeteneklerinin artmasıyla birlikte, çatışmaların ve gerginliklerin azalması.
  Her mizacın geliştirdiği olumlu ve olumsuz düşüncelere karşı kazanılan farkındalıklar yardımıyla daha iyi ilişkiler inşa edebilmesi.
  Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, kurumsal açıdan daha doğru yaklaşımlar belirlenebilmesi.

 • ENNEGRAM İLE SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

  Doğru satış stratejisi, tüketicilerin ihtiyaç duyulan veya istenilen bir şeye ilgi göstererek, olumlu tepki vermelerini sağlama becerisi ile kurulabilir. Her mizacı etkilemenin farklı yöntemleri vardır. Programımızın amacı, enneagram temelli gelişim alanlarını belirleyerek, müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve etkili iletişim tekniklerinin uygulanmasını sağlamaktır.
  Programın Faydaları
  Satış yöneticilerinin, satış personellerini nasıl destekleyeceklerine dair bir yol haritası çizilmesi.
  Satış ve müşteri hizmetlerinde çalışanların, güçlü ve zayıf alanlarına göre, farklı teknikler geliştirebilmelerinin sağlanması.
  Mizaç yapılarına göre, ikna tekniklerinin belirlenmesi.
  Tüketicilerin karar verme süreçlerinin, farklı mizaçlara göre analiz edilmesi.

 • KURUMSAL TAKIM RUHU (WORKSHOP)

  Çalışanların takım olabilmenin gücünü ve etkisini keşfedip, verimli ve etkili çalışmalar ortaya koyabilmeleri, kurumların daha büyük başarılara imza atabilmeleri açısından çok büyük bir faktördür. Başarılı ve uyumlu bir takım oyuncusu olabilmek için gerekli olan anahtar unsurlara odaklandığımız çalışmamızda, etkili koçluk teknikleri yardımıyla, hedeflenen sonuçlara büyük bir adım daha yaklaşmış olacaksınız.

 • GERİ BİLDİRİM VE TAKDİR VERME (WORKSHOP)

  Sektörlerinde en başarılı olan kurum ve kişiler, performanslarını daha da yükseltebilmek adına, güncel ve etkili gelişim yöntemlerini sürekli takip ederler. Gelişim süreçlerinin vazgeçilemez ve en geçerli basamaklarından olan geri bildirim ve takdir üzerine odaklandığımız bu workshop, değişik bakış açılarıyla pozitif yöntemlerin farkına varmanızı kolaylaştırarak, motivasyon ve performansın her alanda ve her zaman üst düzeylerde olmasını sağlayacaktır.

 • KURUM İÇİ KOÇLUK DİLİ UYGULAMASI (WORKSHOP)

  Profesyonel koçlar danışanları ile birlikte çalışırken, farkındalık düzeylerini arttırmak ve mevcut potansiyellerini en verimli şekilde ortaya çıkarabilmek amacıyla, etkili ifade yöntemleri kullanırlar. Bu workshop; problem çözebilme, sorunun ne olduğunun kuvvetli analizini yapabilme ve etkili iletişimi kuvvetlendirme alanlarında gelişim sağlamanıza yardımcı olarak, kurumun ihtiyaç duyacağı stratejik planlamaların daha etkili bir şekilde yapılandırılabilmesine olanak sunacaktır.


image
image
image