ENNEAGRAM KURUMSAL UYGULAMA PROGRAMI

Enneagram modeline göre her insan, dokuz farklı mizaçtan biri ile dünyaya gelmektedir. Bir mesleğin gerektirdiği eğitimi almak, kişiye o mesleği yapabilme yetkinliği kazandırsa da; kişinin o mesleği etkili bir şekilde yapabilmesi ve yaptığı işten tatmin olması, mizacının imkan, beklenti ve ihtiyaçlarına bağlı olarak şekillenmektedir.

Programımızın öncelikli amacı, enneagram modelini kurumsal personele ve yöneticilere tanıtarak, mizaç yapıları hakkında farkındalıklar geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu sürecin 2 aşaması bulunmaktadır.


1. ETAP

  • Tüm personel ve yönetim kadrosuna, enneagram modelinin içeriği ve kurumlardaki işleyiş sistemine sağlayabileceği katkılar hakkında, detaylı bilgiler içeren bir eğitim düzenlenmesi.
  • Kurum genelinde enneagram testi uygulanarak, tüm çalışan ve yöneticilerin mizaç yapılarının tespit edilmesi.
  • Test sonuçlarında belirlenen mizaç yapılarına göre, danışmanlık firmamız tarafından düzenlenecek olan, analiz raporlarının teslim edilmesi.

2. ETAP

  • Yönetim kadrosuna, mizaçlarına göre geliştirebilecekleri liderlik modellerini ve iletişim yöntemlerini belirleyebilmek açısından yardımcı olması amacıyla, enneagram tabanlı yönetici ve takım koçluğu görüşmeleri yapılması.
  • Tüm personele, dağıtılmış olan ennegram raporları üzerinden, kendi mizaçlarına dair, farkındalıklar geliştirebilmelerine yönelik eğitim düzenlenmesi.
  • İhtiyaç duyan çalışanlarla, bire bir enneagram tabanlı koçluk görüşmeleri yapılması.
image
image
image