KOÇLUK NEDİR?

image

Koçluk, yaşamakta olduğumuz dünyanın karmaşık düzeninde, kişisel veya kurumsal potansiyelleri en üst seviyelere çıkartabilmek amacıyla danışanlar ile kurulan ortaklıkta, düşünmeye ve ilham kaynaklarını keşfetmeye teşvik eden, yaratıcılığın ön planda olduğu bir süreçtir. Bireylere veya ekiplere yönelik olarak yürütülebilen koçluk çalışmalarında, danışanlar içsel kaynaklarını kullanarak, kişisel ve profesyonel gelişim alanlarını araştırırlar. Bu süreçte yaşanan farkındalıklar yardımıyla, yaşam kalitesini arttırarak hedeflere ulaşabilmek için, değerlendirilebilecek olan farklı seçenekler açığa çıkar. Profesyonel Koçlar, her danışanın yetenekleri ve yaratıcı düşünce sistemleri ile bir bütün olduğuna inanarak, özel ve iş yaşamlarında yetkin bir uzman olarak kabul ederler. Danışanları dinlerken, düzeltmeye ve tavsiye vermeye çalışmadan, bulundukları ve varmak istedikleri noktalara odaklanarak, tarafsız ve yargısız bir yaklaşım sergilerler.
image

Profesyonel Bir Koçluk Sürecinde
Danışanın Sorumlulukları

Mevcut davranış kalıpları ve tutumlara meydan okuyarak; içsel potansiyele, gerçeklere, başarıya ve güçlü sorulara odaklanmak.

Düzenli olarak içsel gözlemler yapıp, belirlenen hedefe ulaşabilmek için, motivasyonu yüksek tutmak.

Diğer insanların iletişim tarzları ve davranış modellerini gözlemlemek.

Gergin durumlarda rahatlayabilmek için, mizah duygusunu ön plana çıkarmaya çalışmak.

Hayal kırıklıkları ve karşılanmayan beklentiler ile yüz yüze gelindiğinde, soğukkanlı bir tavır sergilemek.

Güçlü yönleri devreye sokarak, sınırlamalardan kurtulmak.

Profesyonel Bir Koçluk Sürecinde
Koçun Sorumlulukları


Danışanlarla uyumu yakalamak ve hedeflerini netleştirmek.

Güçlü sorularla farkındalıklar geliştirilebilmesine yardımcı olmak.

Danışanların kendi potansiyellerini keşfedebilmeleri için motivasyon sağlamak.

Çözüm aşaması için, farklı seçenek ve stratejiler üretilebilmesine teşvik etmek.

Sorumluluk ve taahhütlerin yerine getirilmesini kapsayan süreçleri takip etmek.
Koçluk süreci; karşılıklı beklentileri tanımlamak, mevcut durumu değerlendirmek, belirlenen hedef doğrultusunda olan öncelikleri ve istenen sonuçları tespit edebilmek amacıyla yapılan, bir görüşme ile başlar.
Her seans, önceden kararlaştırılmış bir süre boyunca, yüz yüze, telefonla veya video konferans ile gerçekleştirilebilir.Koçluk ilişkisi boyunca yapılması gereken görüşme sayısı ve sıklığı, ihtiyaç ve tercihlere bağlı olarak değişim gösterebilir.

image
image
image

Başlıca Blog Yazılarımız